TIN GAME

kết nối tay ps4 với pc đá fifa online

Anh Tiến 24/06/2020
Hướng dẫn kết nối tay cầm PS4 với PC, Laptop Do FIFA Online 4 hiện mới chỉ hỗ trợ các tay cầm của Xbox nên muốn dùng tay cầm PS4 để chơi FO4 thì bạn cần cài đặt phần mềm hỗ trợ. Hướng dẫn kết nối tay cầm PS4 có dây Bước 1: Chuẩn bị dây micro USB để kết nối bằng dây, hoặc thiết bị kết nối...