copy-game-psp-ps1-ps2-ps3-xbox360-nintendo-wii-3ds

Copy game psp ps1 ps2 ps3 xbox360 nintendo wii 3ds

Anh Tiến 21/11/2020

nhận copy game vô usb ạ, các bạn search list game trên wiki là ra hết tên các trò

>copy game nintendo wii :15k/trò

>copy game ps1: 10k/trò (in ra đĩa hoặc copy file iso qua usb)

>copy game ps2 :15k/trò (in ra đĩa hoặc copy file iso qua usb)

> copy game 3ds :15k/trò (copy file cia qua ổ cứng ngoài hoặc thẻ nhớ)

>copy game psp :10k/trò (in ra đĩa hoặc copy vô usb)

>copy game xbox 360 jtah :30k/trò (copy vô ổ cứng ngoài hoặc usb)

>copy game ps3 :30k/trò (copy vô ổ cứng ngoài hoặc usb)

... shop chỉ nhận copy game vào ổ cứng ngoài , thẻ nhớ ngoài hoặc in ra đĩa ,shop không nhận máy hay giữ máy khách tại cửa hàng, khi đến copy game khách cầm usb hoặc ổ cứng ngoài đến copy nha 

sdt :0377640934